Blog Informasi Apa Aja

14 April 2015

Doa Ingin Punya Anak

Doa Ingin Punya Anak, Ada banyak orang beranggapan bahwa harta yang berlimpah merupakan indikasi rezeki yang melimpah. Padahal tidak selamanya. Ada yang lebih berharga dari semuanya, yaitu anak-anak yang saleh dan salehah. Anak saleh merupakan rezeki Ilahi tak terhingga. Mengapa demikian ?
Ya, karena sebanyak apa pun harta kekayaaan yang dimiliki jika ditinggalkan kepada anak yang tidak saleh, maka hanya akan menjadi petaka dan siksaan bagi orangtuannya, baik di dunia maupun di akhirat. Betapa banyak harta kekayaan yang dikumpulkan lenyap dalam sekejap, lantaran anaknya menghabiskannya. So, meminta anak yang saleh sama pentingnya meminta rezeki berupa harta kekayaan.
Sekarang mari kita perhatikan doa doa para nabi yang meminta rezeki berupa anak yang shaleh.

doa ingin punya anak yang sholeh


Doa Ingin Punya Anak Para Nabi dan Orang Shaleh

Doa Nabi Ibrahim:
  • “ Rabbi hablii minas shalihin. Wahai Rabbku, berilah aku keturunan yang shaleh “ ( Al-Qashas :110 )
  • “Rabbij’alni muqimash shalah wa min dzurriyati wa taqabbal du’a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. “ ( QS. Ibrahim : 40 )
  • “Rabbi habli hikman wa alhigny bisshalihin. Ya Rabb, Karuniakan kepadaku hikmah dan keturunan yang shaleh.” ( QS. As-Syu’ara : 83 )

Doa Nabi Zakariya:
“Rabbi hablii min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami’ud du’a. Wahai Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar Doa.” ( QS. Ali Imran : 38 )
Belia juga berdoa : “Rabbi habli minladunka waliyya yaritsuni wa yaritsu min aali Ya’kub. Ya Rabb, karuniakan kepadaku seorang putra yang akan mewarisi sebagian keluarga Ya’qub”. (QS. Ali Imran : 34-36 )

Doa Istri Imran setelah melahirkan Maryam :
“Rabbi inni u’idzhuka bika wa dzurriyataha minasy syaithanir rajiim. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada ( pemeliharaan ) Engkau daripada setan yang terkutuk.” ( QS. Ali Imran : 34-36 )

Doa orang orang saleh yang diabadikan di dalam Al-Quran :
“ Rabbana hablana min azwajinaa wa dzurriyatinaa qurrata ‘ayun waj’alna lil muttaqiena imaama. Wahai Rabb kami, anugrahkan kepada kami istri istri kami dan keturunan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. “ ( QS. Furqan :74 )

Doa-Doa Rasulullah SAW. Agar mendapatkan zuriat yang shaleh :
  • A’udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaithanin wa hammah wa min kulli lammah. Aku melindungkan dengan kalimat kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan penyakit yang beracun dari setiap mata yang yang menyakiti. ( HR. Bukhari Muslim )
  • Doa rasulullah SAW, Kepada Abdullah bin Abbas ra: “ Allhumma Faqqihu Fiddin wa ‘alllimhut ta’wil. Wahai Allah. Pahamkanlah dia perkara agama dan ajarkanlah tafsir Al-Quran ( HR.Ahmad )
  • Doa Rasulullah , kepada Anas Bin Malik Ra : “ Allahuma aktsir maalahu wa baarik lahu fiima a’thaitahu. Wahai Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta berkahilah selalu baginya apa yang telah engkau berikan kepadanya. ( HR. Bukhari )
  • Rasulullah SAW, mengajarkan doa : “Allahumarzuqni waladan shalihan. Ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang saleh. “

Doa Ingin Punya Anak Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Faisal Nisbah

0 komentar: